Smart Scooter is een Amsterdams initiatief met betrekking tot elektrisch vervoer en momenteel nog volop in ontwikkeling. Deze website is bedoeld om mogelijk geïnteresseerde partijen te informeren over het concept en de komende ontwikkelingen hiervan.

De bedoeling van dit duurzame project is elektrisch vervoer toegankelijker maken voor de stad Amsterdam en de omliggende regio. Smart Scooter wil gaan voorzien in betaalbaar verhuur van elektrische scooters door heel Amsterdam. Beschikbare service voor bewoners, bedrijven en toeristen. Zo vinden we allemaal op een milieubewuste manier onze weg door Amsterdam.

Smart Scooter is hiermee van de antwoorden op de behoefte aan een meer duurzaam gerichte en groenere maatschappij. Het is al een aantal jaar dat groene bedrijven in opkomst zijn en daarbij het elektrisch vervoer ook. Het gebruik en de promotie van elektrische auto’s, scooters en zelfs fietsen neemt flink toe. Steeds meer scooter producenten nemen een elektrische scooter op in hun assortiment, deze vorm van vervoer wordt ook steeds beter betaalbaar en daardoor toegankelijker voor een breder publiek.